LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania

O LGD

Stowarzyszenie "Sąsiedzi" powstało na mocy uchwały założycieli w dniu 21 listopada. W skład grona Założycieli weszło 19 osób fizycznych działających społecznie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dwoje prowadzących działalność gospodarczą na obszarze LGD.

Czytaj więcej

Zapraszamy

Zapraszamy do zapoznania się z Planem włączenia społeczności, który zakłada udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi??.

 

- Załącznik nr 7


Dołącz do nas

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ?Sąsiedzi?

Czytaj więcej

W związku z trwającymi pracami związanymi z przygotowaniem  Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania  (LGD) „Sąsiedzi”  na nowy okres programowania na lata 2014-2020, serdecznie zapraszamy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, pracowników urzędów pracy, centów pomocy rodzinie, przedstawicieli klubów seniora, klubów młodzieżowych– wszystkich instytucji, które zajmują się problematyką osób bezrobotnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznie, działających na polu aktywizacji zawodowej i społecznej do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które chcemy poświęcić  analizie grup zagrożonych wykluczeniem społecznymi oraz osób pozostających bez zatrudnienia i tym samym zdefiniować grupę defaworyzowaną  z obszaru działania LGD.

Na Państwa sugestie (formularz uwag do pobrania poniżej) czekamy do 25.11.2015 roku do godz. 15.00.

Będziemy wdzięczni za wyrażanie swojej opinii a tym samym pomoc w opracowaniu dokumentu, który ma służyć wszystkim mieszańcom z obszaru LGD „Sąsiedzi”, tj. z obszaru gmin  Łomża, Miastkowo, Piątnica, Śniadowo i Wizna.

W załączniku zdiagnozowana została grupa defaworyzowana, która określona jest na podstawie wyników zapisów analizy SWOT oraz przeprowadzonej diagnozy.

Zgłoszeń naleĹźy dokonywać  osobiście w Biurze LGD, telefonicznie: 86/47-35-335 lub za pomocą maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

- ZDIAGNOZOWANE GRUPY DEFAWORYZOWANE I ICH PROBLEMY

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD na konsultacje społeczne dotyczące wstępnej wersji Planu Komunikacyjnego obejmującego proces wdrażania LSR na lata 2014-2020.  Dokument zawiera głównie: cele i działania  komunikacyjne, rodzaje działań, środki komunikacji, grupy docelowe itp.   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Planem Komunikacji w Biurze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi” w dniach: wtorek,  czwartek w godzinach 09.00 – 13.00.  oraz do wnoszenia uwag lub rekomendowania dodatkowych rozwiązań w terminie do dnia 24 listopada.

Nadesłane opinie zostaną uwzględnione do treści dokumentu.  

Zwracamy się rĂłwnieĹź z prośbą o wskazanie najskuteczniejszych metod komunikacji poprzez wypełnienie i odesłania załączonego formularza na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tradycyjna pocztą.

Metody komunikacji

Podczas spotkania wójtów gmin wchodzących w skład LGD „Sąsiedzi”, do którego doszło 30.10.2015 roku, dyskutowano o możliwości realizacji projektów w ramach programu Leader oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w okresie programowania obejmującym lata 2014-2020. To kolejny etap konsultacji związany z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

W spotkaniu wzięli udział wójtowie wszystkich pięciu gmin obszaru LGD. Zastanawiano się nad ustaleniem priorytetów zadań, jakie należałoby objąć realizacją na obszarze LGD w najbliższych latach z uwzględnieniem potrzeb sektora publicznego. Zgodzono się, że charakter składanych projektów powinien odpowiadać zaleceniom MRiRW odnoszącym się do wymogów proceduralnych, jakie musi spełnić Stowarzyszenie przystępujące do konkursu na wybór LGD do realizacji zadań na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,

 Informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” prowadzi konsultacje społeczne w ramach procesu przygotowania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 dla obszaru gmin: Piątnica, Łomża, Śniadowo, Miastkowo i Wizna. Strategia finansować będzie przedsięwzięcia w ramach Programu Leader (PROW 2014-2020) oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (Działanie 8.6. i 9.1.)

W ramach tejże Strategii będzie możliwość uzyskania wsparcia na działania  interesujących z punktu widzenia osób planujących rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczych.
Środki te będzie można uzyskać za pośrednictwem LGD „Sąsiedzi”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na następujące operacje:

 • zakładanie działalności gospodarczej i rozwĂłj przedsiębiorczości oraz
 • dywersyfikację ĹşrĂłdeł dochodu, w tym tworzenie i rozwĂłj inkubatorĂłw przetwĂłrstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktĂłw rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom.

 Premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:

 • innowacyjne;
 • przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu;
 • generujące nowe miejsca pracy;
 • realizowane przez podmioty zakładające działalność, ktĂłrej podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny - wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju);
 • ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.

W przypadku naborów na realizację operacji z zakresu zakładania działalności gospodarczej, rozwijania przedsiębiorczości oraz dywersyfikacji źródeł dochodu, premiowane będą te operacje, które zakładają utworzenie większej liczby miejsc pracy, aniżeli zakładane minimum.

 Oferowana pomoc została określona maksymalnymi limitami na:

 • operacje do 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorĂłw oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansĂłw publicznych.
 • utworzenie inkubatora przetwĂłrstwa lokalnego to 500 000 PLN kwoty pomocy.
 • operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej to 100 000 PLN kwoty pomocy.

Całkowita wartość operacji realizowanych wynosi co najmniej 50 000 PLN.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji projektów do realizacji w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wypełnienie załączonej ankiety.
Konsultacje z Państwem mają bowiem na celu efektywne zaplanowanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu.

Dziękujemy za poświęcony czas i prosimy o przekazanie wypełnionych dokumentĂłw do Biura LGD bądĹş drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 ŁomĹźa, pok. 417  III piętro -  do dnia 25.10.2015 r.


Zał.2.

 1. Karta pomysłu
 2. Ankieta


Nasze projekty

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

It Works!!!