LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania

O LGD

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Napisał  Opublikowano w: O LGD

Stowarzyszenie "Sąsiedzi" powstało na mocy uchwały założycieli w dniu 21 listopada 2008r. W skład grona Założycieli weszło 19 osób fizycznych działających społecznie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dwoje prowadzących działalność gospodarczą na obszarze LGD. Następnie dołączyli do tego grona przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu gminnego: gmina miejsko - wiejska Jedwabne oraz gminy wiejskie: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo i Wizna. W ramach tak ukształtowanego partnerstwa przeprowadzono wybory do Rady - organu decyzyjnego.

Stowarzyszenie "Sąsiedzi" jest partnerstwem publiczno - gospodarczo - społecznym, ponieważ jego członkami są podmioty reprezentujące sektor publiczny, gospodarczy i społeczny. W momencie utworzenia LGD liczyła łącznie 56 osób i instytucji.

Obszar LGD stanowi 1 068 km2. Liczba ludności 42 834 (31.12.2006 r.)

Przedmiotem działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Sąsiedzi" jest wdrażanie Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru następujących gmin: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo oraz Wizna.

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na obszarze LGD polegający na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Realizacja niniejszej Strategii przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich LGD, wzmocnienia kapitału społecznego na wsi, poprawy samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym, wzrostu aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowania powstawania nowych miejsc pracy, przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.

Misją Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Sąsiedzi" jest: Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru LGD oraz wzrost atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Czytany 169827 razy

Nasze projekty

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

It Works!!!