LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania

O LGD

Stowarzyszenie "Sąsiedzi" powstało na mocy uchwały założycieli w dniu 21 listopada. W skład grona Założycieli weszło 19 osób fizycznych działających społecznie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dwoje prowadzących działalność gospodarczą na obszarze LGD.

Czytaj więcej

Zapraszamy

Zapraszamy do zapoznania się z Planem włączenia społeczności, który zakłada udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi??.

 

- Załącznik nr 7


Dołącz do nas

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ?Sąsiedzi?

Czytaj więcej

- Załączniki na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 11 listopada 2016 r. na terenie Gminy Piątnica  odbył się turniej strzelecki ?10 Strzałów Ku Chwale Ojczyzny?. Współorganizatorami tego sportowego wydarzenia był: Wójt Gminy Piątnica, Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi??, Klub Strzelecki Sagittarius oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnicy. Uczestnikami zrealizowanego przedsięwzięcia była  lokalna społeczność,  przedstawiciele samorządu i stowarzyszeń.

W zdrowej i   sportowej atmosferze, każdy kto miał ochotę mógł postrzelać do tarczy pod  fachowym okiem instruktorów, jak również zjeść ciepły posiłek przygotowany przez  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnicy.

Podczas imprezy Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi?? zorganizowało stoisko wystawowe, a pracownicy biura udzielali informacji o działalności LGD, jak również  możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające lokalnej społeczności w ramach konkursów z PROW, EFS, EFRR wpisujących się do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wskazane zadanie przypisane zostało w realizację harmonogramu Planu Działania na 2016  rok a koszt organizacji przedsięwzięcia został sfinansowany ze środków  w ramach podziałania 19.4 ,,Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji??, działanie ,,Wsparcie na rzecz rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020??.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli  zaangażowani w realizację ?10 Strzałów Ku Chwale Ojczyzny?.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ?Sąsiedzi? wraz z Wójtem Gminy Łomża i  Biblioteką Publiczną Gminy Łomża serdecznie zapraszają na cykl spotkań patriotycznych upamiętniających ciężki los Polaków, którzy przeżyli zsyłkę w odległe rejony nieludzkiej ziemi  PT. ?SYBERYJSKIE NIEBO WCZORAJ I DZIŚ? pod patronatem Pani Anny Marii Anders
- przewodniczącej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, senator IX kadencji

Październik:
27.10.2016 r. - spotkanie ?Syberia dziś?, z podróżnikiem Arkadiuszem Milcarzem
godz. 8.00 ? BPG Łomża Filia w Wygodzie
godz. 9.45 ? BPG Łomża z/s w Podgórzu
godz. 11.30 ? BPG Łomża Filia w Konarzycach
godz. 13.00 - BPG Łomża Filia w Kupiskach

Listopad:

09.11.2016r. godz. 10.00 - konkurs recytatorski etap powiatowy, Muzeum Północno Mazowieckie
16.11.2016r. - finał konkursu recytatorskiego - BPG Łomża z/s w Podgórzu
godz. 8.30 ? przesłuchanie uczestników
godz. 11.00 ? Msza Św. w kościele w Podgórzu
godz. 12.00 ? montaż słowno-muzyczny
godz. 12.30 ? podsumowanie i rozstrzygniecie konkursu
19.11.2016r. - spotkanie z dziennikarzem Rafałem Trzcińskim
godz. 17.00 - BPG Łomża z/s w Podgórzu,
20.11.2016r. - spotkanie z dziennikarzem Rafałem Trzcińskim
godz. 17.00 - BPG Łomża Filia w Konarzycach,

Grudzień:
02.12.2016r. godz. 17.00 - spotkanie DKK o książce ?Syberiada polska? Zbigniewa Domino

EFRR 2014 -2020

Napisał

Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia - Wnioski składane w ramach EFRR będą wypełniane w generatorze wniosków aplikacyjnych opracowanym przez Instytucję Zarządzającą RPOWP   https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

 

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji -  Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie. 


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2014-2020.html


Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dokument dostępny pod adresem:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-Europejskiego-Funduszu-Rozwoju-Regionalnego-Europejskiego-Funduszu-Spolecznego-oraz-Funduszu-Spojnosci-na-lata-2014-2020.

EFS 2014 - 2020

Napisał

Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia - Wnioski składane w ramach EFS będą wypełniane w generatorze wniosków aplikacyjnych opracowanym przez Instytucję Zarządzającą RPOWP: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html


Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji -  Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie. 


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2014-2020.html


Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dokument dostępny pod adresem:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-Europejskiego-Funduszu-Rozwoju-Regionalnego-Europejskiego-Funduszu-Spolecznego-oraz-Funduszu-Spojnosci-na-lata-2014-2020.

Strona 1 z 15

Nasze projekty

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

It Works!!!