LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania

O LGD

Stowarzyszenie "Sąsiedzi" powstało na mocy uchwały założycieli w dniu 21 listopada. W skład grona Założycieli weszło 19 osób fizycznych działających społecznie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dwoje prowadzących działalność gospodarczą na obszarze LGD.

Czytaj więcej

Zapraszamy

Zapraszamy do zapoznania się z Planem włączenia społeczności, który zakłada udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi??.

 

- Załącznik nr 7


Dołącz do nas

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ?Sąsiedzi?

Czytaj więcej

UWAGA!!!
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE KURSY
DLA NAUCZYCIELI ORAZ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ SZKOŁAMI

 

Stowarzyszenie "Sąsiedzi" oraz Logos Centrum Edukacyjne realizując projekt pt. „Uczyć się każdy chce - nowe kompetencje kadry zarządzającej oraz nauczycieli z terenów wiejskich gmin: Łomża, Piątnica oraz Miastkowo” zapraszają:

nauczycieli oraz kadrę zarządzającą ze szkół z terenów wiejskich gmin: Łomża, Piątnica oraz Miastkowo” na innowacyjne kursy w następujących dziedzinach:

 

  1. Kurs dla kadry zarządzającej szkół/placówek : „Coaching jako innowacyjna metoda zarządzania placówką oświatową”
  2. Kurs dla nauczycieli: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT w procesie nauczania”
  3. Kurs dla nauczycieli: „E-nauczanie-czyli jak atrakcyjnie i skutecznie uczyć, korzystając z nowoczesnych technologii.

Bliższe informacje na załączonym plakacie oraz telefonicznie:

tel.: 86 473 19 85, kom.: 517 171 162

TERMIN REKRUTACJI: DO 30 MAJA 2014R.

Dokumenty do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

- Deklaracja dobrowolności

- Oświadczenie uczestnika projektu

- Regulamin rekrutacji

- Plakat informacyjny

      W dniach 20-21.03.2014 r. w   Hotelu Mikołajki Resort by DeSilva, Jora Wielka 52b, 11-730 Mikołajki , odbyło się dwudniowe szkolenie dla zespołu biorącego udział we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju tj. dla: Rady , Zarządu oraz pracowników Biura Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. Łącznie przeszkolonych zostało  21 osób.

        Wykładowcami  grupy szkoleniowej była  Pani Bogusława Chojnowska - doświadczony pracownik oraz ekspert tematyki funduszów unijnych i Dariusz Kizling Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania ,,Mazurskie  Morze’’.

     Tematami wiodącymi podczas dwudniowego szkolenia ze strony LGD ,,Mazurskie Morze’’ były tematy: prezentacja doświadczeń LGD MM w zakresie wdrażania dwóch Strategii Rozwoju (PO RYBY, PROW), prezentacja najciekawszych projektów zrealizowanych w ramach działania nabywanie umiejętności i aktywizacja, prezentacja projektu współpracy, przedstawienie modelowych projektów  zrealizowanych praz beneficjentów. Natomiast Pani Bogusława Chojnowska przedstawiła dobre praktyki w Stowarzyszeniu ,,Sąsiedzi’’,   podsumowała  okres programowania Osi Leader , jak również zapoznała uczestników szkolenia z zagadnieniami  związanymi z programowaniem PROW na lata 2014-2020.

     Przeprowadzone szkolenie dostarczyło wiedzy, poszerzyło kompetencje i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. Przeprowadzone prelekcje były również na tyle cenne, że  pozwoliły na wymianę doświadczeń pomiędzy LGD ,,Mazurskie Morze’’ i Stowarzyszeniem ,,Sąsiedzi’’.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ ogłasza nabór na stanowisko trenera w związku z organizacją szkolenia  dla członków Zarządu LGD, organu decyzyjnego oraz zatrudnionych pracowników  o tematyce: ,, Budowa LSR w nowej perspektywie finansowej oraz poznanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń  pomiędzy Stowarzyszeniem ,,Sąsiedzi’’ a LGD ,,Mazurskie Morze’’.

Szczegóły w załączniku

       W dniu 17.01.2014 roku odbyło się spotkanie poświęcone promocji książki kulinarnej obszaru LGD pt. ,,Sąsiedzkie przysmaki’’. Uczestnikami spotkania byli autorzy dań, członkowie LGD oraz osoby zaangażowanie we wdrażanie LSR.

       Samo spotkanie miało charakter bardzo uroczysty. Osoby pracujące  nad powstanie publikacji zostały wyróżnione i nagrodzone nagrodami.

Promocja publikacji ,,Sąsiedzkich przysmaków’’  spotkała się z bardzo dużym zachwytem i entuzjazmem.

       Niniejsza książka kulinarna została wydana w ramach  działania ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Natomiast celem ukazania się publikacji jest zachowanie od utraty i promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD.

 

Nasze projekty

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

It Works!!!