LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania

O LGD

Stowarzyszenie "Sąsiedzi" powstało na mocy uchwały założycieli w dniu 21 listopada. W skład grona Założycieli weszło 19 osób fizycznych działających społecznie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dwoje prowadzących działalność gospodarczą na obszarze LGD.

Czytaj więcej

Zapraszamy

Zapraszamy do zapoznania się z Planem włączenia społeczności, który zakłada udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi??.

 

- Załącznik nr 7


Dołącz do nas

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ?Sąsiedzi?

Czytaj więcej

W dniu 29 czerwca 2016 roku Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi?? podczas sesji Rady Gminy Śniadowo zorganizowała spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LGD.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Lokalnej Grupy  Działania, w tym Prezes Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi?? Pani Lidia Małgorzata Grzejka oraz lokalna społeczność z terenu Gminy Śniadowo.   

Głównym celem spotkania było przekazanie  informacji dotyczących; głównych założeń RKLS na latach 2014-2020, możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające lokalnej społeczności, celów LSR, harmonogramu planowanych terminów naboru wniosków, zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach konkursów z PROW, EFS, EFRR wpisujących się do Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

W dniu 22 czerwca 2016 roku Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi?? podczas sesji Rady Gminy Wizna zorganizowała spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LGD.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Lokalnej Grupy  Działania, w tym Prezes Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi?? Pani Lidia Małgorzata Grzejka oraz lokalna społeczność z terenu Gminy Wizna.   

Głównym celem spotkania było przekazanie  informacji dotyczących; głównych założeń RKLS na latach 2014-2020, możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające lokalnej społeczności, celów LSR, harmonogramu planowanych terminów naboru wniosków, zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach konkursów z PROW, EFS, EFRR wpisujących się do Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Zgodnie z § 10 ust 5 Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  w przypadku obniżenia wnioskowanych kwot środków w konkursie na wybór LSR, LGD może w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy o Warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  przedłożyć LSR dostosowaną w szczególności do wartości wskaźników realizacji LSR, planu działania i budżetu do obniżonej kwoty środków.

W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’  na dzień 14.06.2016 r. zaplanowała Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’

 Zachęcamy  państwa do wypełniania ,,FORMULARZA ZGŁASZANIA UWAG DO PROPOZYCJI ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2016-2022 DLA STOWARZYSZENIA ,,SĄSIEDZI’’ oraz przesłanie  drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub listownie na adres Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 ŁomĹźa w terminie do dnia 14.06.2016 r. godz. 10.00

 - LSR 

 - HARMONOGRAM


 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”  działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie składu graficznego oraz wykonanie Roll Up- baneru stojącego.

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1.

 - Załącznik nr 1

Nasze projekty

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

It Works!!!