LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania

Nabory wniosków

Nabory wniosków (6)

Zarząd Województwa Podlaskiego

podaje do publicznej wiadomości informację

o możliwości składania wniosków

o przyznanie pomocy w ramach działania 413

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

w zakresie:

„Małych projektów”, tj. operacji,

które nie odpowiadają warunkom przyznania

pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się

do osiągnięcia celów tej operacji, oraz

„Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”,

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013

za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

w terminie od 25.09.2013 r. do 22.10.2013 r.


 

Limit  dostępnych środków:

 

„Małe projekty”  -  528 579,82 zł

 

„Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” - 132 942,50 zł

 

Miejsce składania wniosków:

 

Wnioski wraz z załącznikami w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi” ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

 

Aby operacja została wybrana do finansowania musi otrzymać minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - minimum 60% pkt.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

·   Stowarzyszenie „Sąsiedzi”: ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. (86) 47 35 335; strona internetowa  www.lgd-sasiedzi.pl w zakładce „Nabory wniosków"   

 

·    Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego: ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok, tel. (85) 665-47-00, strona internetowa www.prow.wrotapodlasia.pl w zakładce „PROW 2007-2013”.

 

¡ Strona internetowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w zakładce „PROW 2007 – 2013 „ – „Pobierz wnioski” Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 ŁomĹźa,– tel.(86) 47 35 335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wykaz dokumentĂłw do pobrania:

- Małe projekty

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wykaz wszystkich dokumentów do pobrania,  spakowane WINRAR

Rok 2013

Napisał

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w ramach działania 4.1/413 ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach działań:

 

Termin składania wniosków:  od 17.04.2013 r. do 15.05.2013 r.

Dokumenty w zakresie ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej’’ -  pobierz wszystko spakowane WinRar

 

413_311_instrukcja_EPO.pdf
EPO.xls
karta oceny wedlug lokalnych kryteriow.doc
karta oceny zgodnosci.doc
ogloszenie z roznicowania w kierunku dzialalnosci nierolniczej.doc
opis zgodnosci.doc
oswiadczenie wlasciciela lub wspolwlasciciela nieruchomosci.xls
oswiadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis.xls
wniosek roznicowanie.xls
WoPP_413_311_instrukcja.pdf
wykaz dokumentow niezbednych....doc
Zapytanie_ofertowe_wzor-1.xls


Dokumenty w zakresie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" -  pobierz wszystko spakowane WinRar

 

karta oceny operacji wg lokalnych kryteriow.doc
karta oceny zgodnosci operacji z LSR.doc
ogloszenie z tworzenia i rozwoju mikroprzedsiebiorstw.doc
opis zgodnosci.doc
oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc
wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji.doc
oswiadczenie beneficjenta o doswiadczeniu w realizacji projektow.docx
instrukcja do EPo.pdf
instrukcja do wniosku.pdf
ekonomiczny plan operacji.xls
oswiadczenie wlasciciela lub wspolwlasciciela nieruchomosci.xls
oswiadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis.xls
oswiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiebiorcy.xls
oswiadczenie wnioskodawcy podejmujacego wykonywanie dzial gosp.xls
wniosek tworzenie i rozwoj mikroprzedsiebiorstw.xls
Zapytanie_ofertowe_wzor.xls

Dokumenty w zakresie "Odnowy i rozwoju wsi" -  pobierz wszystko spakowane WinRar

 

karta oceny operacji wg lokalnych kryteriow.doc
karta oceny zgodnosci operacji z LSR.doc
ogloszenie z odnowy i rozwoju wsi.doc
opis zgodnosci.doc
wykaz dokumentow niezbednych do ....doc
instrukcja do wniosku.pdf
wniosek 5z.xls


Dokumenty w zakresie "Małych projektów" - pobierz wszystko spakowane WinRar

 

karta oceny operacji wg lokalnych kryteriow.doc
karta oceny zgodnosci operacji z LSR.doc
ogloszenie z malych projektow.doc
opis zgodniosci.doc
oswiadczenie o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc
wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji.doc
instrukcja.pdf
wopp_413_MP_06122013.pdf


 

Akty prawne

Napisał

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Rozporządzenie Ministra i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 MARCA 2011 .

Rozporządzenie Ministra i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca  2010.

Rozporządzenie Ministra i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 MARCA 2009

Rozporządzenie Ministra i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008.

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2012.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007.

 

Odnowa i rozwĂłj wsi.

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia  2010.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008.

 

Małe projeky.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.12.2012.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.03.2012.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.08.2011.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.08.2010.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27.04.2009.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.07.2008.


Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.05.2008.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.07.2009.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.08.2010.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.11.2011.

Rok 2012

Napisał

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działania 311 „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:

od 02.05.2012 r. do 30.05.2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy znajdują się poniżej:

 

Ogłoszenie o naborze wniosków.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Instrukcja wypełnienia wniosku.

Ekonomiczny Plan Operacji .

Instrukcja wypełnienia Ekonomicznego Planu Operacji.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD.

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriĂłw.

Karta oceny zgodności operacji z LSR.

Opis zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji.

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości .

Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis .

WzĂłr zapytania ofertowego.

Rok 2011

Napisał

Dokumenty w zakresie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Termin składania wniosków 12.08.2011 - 09.09.2011

Ogłoszenie o naborze wniosków .

Formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Instrukcja wypełnienia wniosku.

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Instrukcja Wypełnienia Ekonomicznego Planu Operacji .

Ekonomiczny Plan Operacji.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD.

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriĂłw.

Karta oceny zgodności operacji z LSR.

Oświadczenie beneficjenta o doświadczeniu w realizacji projektów.

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości.

Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis .

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy .

Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej.

WzĂłr zapytania ofertowego .


Czytaj więcej: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 24.01-22.02.2011

Rok 2010

Napisał

Dokumenty w zakresie  "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 4.1 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" za pośrednictwem Stowarzyszenia "Sąsiedzi".

Instrukcja Wypełnienia Wniosku.

Instrukcja Wypełnienia Ekonomicznego Planu Operacji.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD.

Ekonomiczny Plan Operacji .

Formularz wniosku o przyznanie pomocy .

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriĂłw .

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej .

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości.

Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis.

WzĂłr zapytania ofertowego.

Dokumenty w zakresie "Odnowy i rozwoju wsi"

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków z zakresu "Odnowa i rozwój wsi'' w ramach działania 4.1 413 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju za pośrednictwem Stowarzyszenia "Sąsiedzi"

Formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Instrukcja wypełnienia wniosku .

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Kryteria wyboru operacji przez LGD

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 

Nasze projekty

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

It Works!!!