LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania

Gmina Piątnica

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Napisane przez  Renata Ramotowska, Daria Malinowska

Piatnica

 

Urząd Gminy Piątnica

 

ul. Stawiskowska 53

 

18-421 Piątnica

 

Tel. (086)216-24-76

 

Fax. (086)215-21-13

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Historia powstania gminy Piątnica


      Gmina Piątnica obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię 218,69 km2  a historia tej gminy sięga co najmniej końca XIV wieku, kiedy wybudowano tu pierwszy drewniany kościół. W 1407 roku powstała parafia pw. Przemienienia Pańskiego. Większa część Piątnicy do 1863 roku była własnością parafii. Po powstaniu ziemie te odebrano i podzielono na działki, które zostały rozdane byłym żołnierzom rosyjskim. Gmina Piątnica jest gminą wiejska o charakterze rolniczym, ale cechująca się również  cechami gminy podmiejskiej, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Łomża. Jednym z największych podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie gminy  jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, która zajmująca jedno z czołowych miejsc wśród najlepszych zakładów przemysłu mleczarskiego w kraju.

 

Miejsca waĹźne i ciekawe


Teren gminy Piątnica, ze względu na malownicze położenie jej znacznej części obszaru wzdłuż doliny Narwi jest bardzo atrakcyjna turystycznie w szczególności dla miłośników przyrody. W jej granicach znajduje się:  

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi utworzonego w 1994 r. Park ten obejmuje dolinę Narwi poczynając od wsi Piątnica aż po wieś Kosaki. Rzeka Narew tworzy tu liczne zakola i rozlewiska. Nad Narwicą zamieszkują licznie bobry oraz wydry. W granicach Parku występuje aż 6 gatunków nietoperzy, które zamieszkują podziemia fortów w Piątnicy oraz piwnice na posesjach rolników. W lasach nieopodal Krzewa można spotkać łosie a w Parku stwierdzono obecność 178 gatunków ptaków, w tym 125 gatunków lęgowych. Wśród nich jest wiele gatunków ptaków zanikających w kraju. Licznie występują tu bataliony, czajki, gęsi i tak rzadkie gatunki, jak bąk, bączek, żuraw, bielik, orlik krzykliwy, puchacz, sowa błotna oraz charakterystyczny dla krajobrazu polskiej wsi bocian.  

Dolinę Narwi porasta bogata roślinność - 22 gatunki podlegające ochronie prawnej i 15 gatunków roślin podlegających ścisłej ochronie.
    Ideą utworzenia Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi było zachowanie, prawie w nie naruszonym stanie, doliny rzeki Narew z wartościowymi zbiorowiskami roślinności wodnej, szuwarowej, torfowiskowej, łąkowej i niewielkimi fragmentami lasów łęgowych oraz ochrony, unikalnej, wyjątkowo ciekawie ukształtowanej rzeźby tego terenu.

Rezerwat Kalinowo, który położony jest na prawym zboczu doliny Narwi, pomiędzy wsiami Kalinowo i Drozdowo (gm. Piątnica) w Leśnictwie Drozdowo. Rezerwat zajmuje powierzchnię 69,76 ha i stanowi fragment wielogatunkowego lasu liściastego o naturalnym charakterze. Spośród roślin objętych ochroną gatunkową w rezerwacie „Kalinowo” występuje: lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, zawilec wielokwiatowy, rojnik pospolity, gnieźnik leśny i podkolan biały. Bardzo istotną cecha rezerwatu jest fakt, że utrzymuje się w nim bardzo dynamiczny proces regenerowania składu gatunkowego i struktury zbiorowisk roślinnych bardzo zbliżonych składem do naturalnych.

 

Szlaki i Ścieszki:

Szlak Chwały Oręża Polskiego – Łomżyński Park Krajobrazowy - Szlak pieszo-rowerowy biegnący drogą: Piątnica – Kalinowo – Krzewo – Bronowo.

    Ścieżka przyrodnicza: Bronowo- Drozdowo  - Długość szlaku liczy 9 km, natomiast    największą atrakcją tej ścieżki jest Muzeum Przyrody w Drozdowie. Siedzibą tego Muzeum jest dawna rezydencja rodu Lutosławskich. Stałe wystawy to "Ssaki Kotliny Biebrzańskiej", "Szata roślinna tej Kotliny" oraz "Trofea Łowieckie". Oprócz Muzeum warto zainteresować się działalnością gospodarczą rodziny Lutosławskich. W 1866 roku za czasów Franciszka Lutosławskiego funkcjonował tu tartak, młyn i browar. Groby rodziny zwiedzić można na miejscowym cmentarzu. Na trasie znajduje się również siedziba Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

     

Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

     Kościół został wzniesiony w latach 1914, 1927-1938 a w  latach 1945-1953 odbudowany po zniszczeniach II wojny światowej, natomiast w 1990 roku rozbudowano go poprzez podniesienie wież. Budowla jest w stylu neogotyckim, murowana z cegły, tynkowana na fundamencie z bloków kamiennych w kształcie prostokąta, trójnawowy, z wydzielonym prezbiterium. W narożnikach fasady frontowej znajdują się wieże. Dach  nad nawą jest dwuspadowy, nad prezbiterium trójpołaciowy, nad wieżami namiotowy, kryty blachą ocynkowaną.Plebania kościoła parafialnego p.w. Przemienienia
Pańskiego w Piątnicy (obiekt wpisany do rejestru zabytków).


    Plebania została wzniesiona w 1880 roku, w stylu późnoklasycystycznym, odbudowana po zniszczeniach w latach 1946-1957. Natomiast na początku XXI wieku została odremontowana. Budowla jest murowana z cegły, tynkowana, na ceglanym fundamencie, jednokondygnacyjna z użytkowym poddaszem. Budynek jest  w kształcie prostokąta z gankiem w elewacji frontowej. Dach jest dwuspadowy z trójkątnie zwieńczonymi wstawkami z każdej strony.

 

Przedmoście Piątnica Twierdzy Łomża (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

     Do najciekawszych zabytków na terenie gminy należy również zespół fortów ziemno-betonowych z lat 1882-1914, które rozciągają się półkolem wokół Piątnicy.
Zostały wzniesione przez władze carskie jako jedno z ogniw w systemie fortyfikacji na linii Narwi i Biebrzy. Forty te odegrały ważną rolę w obronie Łomży przed najazdem bolszewików w 1920 r. oraz w pierwszych dniach września 1939 r. Forty w Piątnicy, ze względu na dobry stan zachowania twierdzy, zaliczane są do najwartościowszych
zespołów fortyfikacji z przełomu XIX i XX wieku w Polsce.

 

Kapliczka przydroĹźna w Kisielnicy (obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkĂłw).

    Kapliczka została wzniesiona w końcu XIX wieku, murowana z kamieni polnych łączonych zaprawą cementową. Kapliczka składa się z dwóch sześcianów – większego będącego podstawą i mniejszego – stanowiącego górną część obiektu. Obiekt zwieńczony jest niewielkim żelaznym krzyżem. W górnej jej części znajduje się wnęka z figurą Matki Boskiej.

 

Młyn wodny w Kalęczynie (obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków).

       Młyn wodny zbudowany został w 1918 roku. Budowla drewniana w kształcie prostokąta, wzniesiona w konstrukcji szkieletowej, szalowana deskami w układzie pionowym natomiast dach jest dwuspadowy, obecnie przykryty blachą ocynkowaną. W chwili obecnej młyn jest nieczynny.

 

Kapliczka przydroşna w Jeziorku  (obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków).

Kapliczka została wzniesiona w 1852 roku, murowana z cegły, w formie wydłużonego sześcianu, zwieńczona kuta balustradką i żeliwnym krzyżem. W dolnej części kapliczki umieszczona jest tablica erekcyjna a w górnej wnęka z rzeźbą św. Piotra.

 

Muzeum Przyrody w Drozdowie

    Muzeum Przyrodnicze powstało w 1984 roku. Podstawowe jego zadania skupiają się na badaniu przyrody Polski północno-wschodniej, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej, a także (z racji usytuowania Muzeum w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich) - dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich. Muzeum posiada stałe wystawy prezentujące przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historię Drozdowa: „Salon dworski”, „Trofea łowieckie”, Przyroda Kotliny Biebrzańskiej”, "Podwodny świat pięciu kontynentów".

 

Kościół parafialny p.w. św. Jakuba  w Drozdowie (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

         Kościół został wzniesiony w latach 1869-1879, po zakończeniu II wojny światowej wielokrotnie remontowany. Budowla ma kształt prostokąta, z wydzielonym prezbiterium, obok od strony południowej zakrystia i przylegająca do niej wieża-dzwonnica. Budynek jest  murowany z cegły, otynkowany, na fundamencie z bloków kamiennych. Nad nawą dach dwuspadowy, nad dzwonnicą namiotowy; dachy kryte blachą miedzianą. Elewacja frontowa trójosiowa, boczna sześcioosiowa. Na osi głównej elewacji frontowej, wokół drzwi wejściowych portal arkadowy, na osiach bocznych okna we wnękach arkadowych. W kondygnacji wyższej koliste okno.

 

Ogrodzenie kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Drozdowie (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

      Mur został wzniesiony w 1895 roku z cegieł i kamieni polnych wzmocnionych zaprawą cementową, z bramą w części zachodniej, na osi kościoła i furtkami bocznymi od południa i północy. Kraty w bramach ozdobne, kute z prętów żelaznych – w bramie głównej krata zabytkowa, z końca XIX wieku, natomiast w furtach kraty współczesne.

 

Kaplica grobowa rodziny Lutosławskich w Drozdowie (obiekt wpisany do rejestru zabytków).


        Kaplica w stylu neoromańskim, została wzniesiona w 1870 roku przez Franciszka Lutosławskiego, wówczas właściciela Drozdowa. W 2001 roku został przeprowadzony remont kapitalny. Budowla murowana, ceglana, otynkowana, tympanon i nadproże w portalu wykonane z piaskowca. Dach dwuspadowy kryty blachą ocynowaną.
Kaplica jest dwukondygnacyjna. Pierwsza kondygnacja (krypta grobowa), znajduje się pod usypanym nasypem, tworzącym wyniesienie, na którym stoi druga kondygnacja założenia, tj. kaplica. Wejście do krypty grobowej z wnętrza kaplicy, do kaplicy schodami ułożonymi na zboczu nasypu

Opracowanie tekstu: Renata Ramotowska, Daria Malinowska

Czytany 6078 razy

Nasze projekty

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

It Works!!!