LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania

Władze Stowarzyszenia

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Napisał  Opublikowano w: O LGD

Zarzą…d

 • Lidia Małgorzata Grzejka - Prezes Zarządu
 • Elżbieta Szabł‚owska - Wiceprezes
 • Jolanta Jałowiecka - Członek Zarządu
 • Barbara Sobczyń„ska - Wanke - Członek Zarządu
 • Sylwester Bednarczyk - Członek Zarządu

Rada

 • Piotr Kł‚ys
 • Jacek Albin Nowakowski
 • Mariola Kupidł‚owska
 • Edward Łada
 • Kazimierz Gółrski
 • Andrzej Zaremba
 • Zbigniew Sokołowski
 • Jerzy Wróblewski
 • Danuta Archacka
 • Damian Sierzputowski
 • Agnieszka Zduńczyk
 • Krzysztof Ryszard Kozicki
 • Urszula Długokę™cka
 • Dariusz Wojewoda
 • Rafał‚ Pstrą…gowski

Komisja Rewizyjna

 • Gabriela Bogusł‚awa Piszczatowska - Przewodniczą…ca Komisji Rewizyjnej
 • Sławomir Lachowski - Wiceprzewodniczą…cy Komisji Rewizyjnej
 • Maria Mrozek - Członek Komisji Rewizyjnej

Lokalna… Grupa™ Dział‚ania Stowarzyszenie ,,Są…siedzi tworzy 54 czł‚onków reprezentują…cych nastę™pują…ce sektory: publiczny, społ‚eczny oraz gospodarczy:

Sektor publiczny:

 1. Gmina Łomża
 2. Gmina Pią…tnica
 3. Gmina Śniadowo
 4. Gmina Wizna
 5. Gmina Miastkowo

Sektor społ‚eczny:

 1. Jacek Albin Nowakowski
 2. Edward Łada
 3. Barbara Sobczyńska -€“ Wanke
 4. Urszula Długokę™cka
 5. Zakład Fryzjerski -€“ Elżbieta Szabł‚owska
 6. Agnieszka Zduń„czyk
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Łomża
 8. Dariusz Wojewoda
 9. Danuta Archacka
 10. Iwona Dryka
 11. Piszczatowska Gabriela Bogusł‚awa
 12. Jan Krzysztof Nadolny
 13. Grażyna Nadrowska
 14. Mariola Kupidł‚owska
 15. Bożena Skarżyń„ska
 16. Maria Mrozek
 17. Zofia Błachnio
 18. Lidia Mał‚gorzata Grzejka
 19. Jolanta Jał‚owiecka
 20. Krzysztof Wysocki
 21. Klub Strzelectwa Sportowego "BAZUKA"
 22. Fundacja Narwianska
 23. Krzysztof  Niemyjski
 24. Tomasz Walczuk
 25. Anna Gtatowska
 26. Gminny Klub Sportowy "FORTY PIĄTNICA"€™
 27. Fundacja Sagittarius
 28. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pią…tnica
 29. Anna Barcicka
 30. Daria Malinowska
 31. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,,RUSZCZKI"
 32. Biebrzańsko Narwiań„skie Towarzystwo Agroturystyczne €™
 33. Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej ,,BONUM"™
 34. Ochotnicza Straż Pożarna w Miastkowie

Sektor gospodarczy:

 1. Jerzy Wrółblewski
 2. Elżbieta Anna Nadolna
 3. Maria Ostrowska
 4. Bar €™U Danuty€™ Danuta Trepanowska
 5. Jan Bzura
 6. Jolanta Olszewska
 7. Bogdan Tomaszewski
 8. Andrzej Zaremba
 9. Jolanta Elżbieta Szczepocka
 10. Wojciech Zenon Szczepocki
 11. Bożena Śšwią™szkowska ,,Zabawka"€™
 12. DAMBUD Damian Sierzputowski
 13. Waldemar Marczyk
 14. Tomasz Karasiński "Usł‚ugi i produkcja wyrobów z drewna"
 15. Agnieszka Alicja Komorowska
Czytany 126222 razy
Więcej w tej kategorii: « O LGD Dokumenty LGD »

Nasze projekty

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

It Works!!!