LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania

Administrator

Administrator

Administrator

     W dniu 20 października 2014 r. w ramach projektu współpracy pt. ,,Poznajmy Siebie’’ Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ wspólnie z partnerem projektu LGD Szlak Tatarski zorganizowało wyjazd studyjny do wioski tematycznej „Przysiółek Szlachecki – Pacowa Chata” do Krypna Wielkiego, które prowadzone  jest  przez Państwa Barbarę i Tomasza Pac. W wyjeździe wzięło udział 60 lokalnych leaderów, którzy działają na obszarach LGD.

Zabawa integracyjna, prezentacja pt. „Jak założyć wioskę tematyczną” w oparciu o doświadczenia Pacowej Chaty,  warsztaty z  biżuterii i tkania, przejazd wozem, pokazy broni a przede wszystkim zwiedzanie muzeum to atrakcje jakie zostały przygotowane dla uczestników.

Celem wjazdu do wioski tematycznej była integracja lokalnych społeczności z obu LGD, wymiana doświadczeń oraz pozyskanie wiedzy, która być może przełoży się na powstania kolejnej wioski tematycznej na Podlasiu.

 Organizatorzy dziękują wszystkim za aktywne uczestnictwo w projekcie natomiast gospodarzom „Przysiółka Szlacheckiego – Pacowa Chata”  za bardzo miłe przyjęcie. 

       W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW 2007-2013 w Twojej fotografii”. Szczegóły dotyczące konkursu fotograficznego można znaleźć na stronie http://fotokonkurs.prow.wrotapodlasia.pl.

Szanowni Państwo,

zapraszamy na bezpłatny wyjazd do wioski tematycznej „Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki”


     Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ w związku z realizacją wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego wniosku o tytule operacji ,,Poznajmy Siebie’’, akronim PS w dniu 20.10.2014 r.  organizuje bezpłatny wyjazd do wioski tematycznej „Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki” Krypno Wielkie 119, Krypno Kościelne 19-111

     Wyjazd studyjny skierowany jest przede wszystkim do liderów zaangażowanych w rozwój lokalny tj. osób aktywnie działających  na rzecz swojej małej ojczyzny.

    Wyjazd do „wioski tematycznej” będzie sprzyjał działaniom promocyjnym, aktywizacyjnym oraz wymianie doświadczeń.  W wyjeździe będzie uczestniczył partner projektu tj. Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

     Całe działanie ma również na celu poznanie od strony praktycznej funkcjonowanie wioski jako  małego ,,przedsiębiorstwa’’, które dzięki integracji i ciężkiej pracy ludzi z lokalnych środowisk gości wielu turystów z kraju i z zagranicy. Wioski tematyczne zdobywają coraz większą popularność i są doskonałym przykładem atrakcji turystycznych. Dlatego być może wizyta ta będzie stanowiła inspirację do założenia  wiosek tematycznych na  obszarach partnerskich LGD.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres: ul. Szosa Zambrowska 1/27, III piętro pok.417, fax. 86.47 35-335 lub drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

w terminie do 15.10.2014r.
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.


- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PACOWEJ CHATY, - HARMONOGRAM WYJAZDU


       W terminie 08-12.09.2014r.odbyły się warsztaty z wikliny papierowej. Uczestnikami zajęć był osoby z obszaru LGD. Podczas lekcji zaprezentowano  metody pracy tworzenia wyrobów z wikliny papierowej oraz możliwość wykorzystania surowców wtórnych, jakimi są gazety.

     Wiklina papierowa jest niezwykle atrakcyjną techniką artystyczną. Można z niej tworzyć wszelkiego rodzaju koszyki, wazony, osłony na doniczki, skrzynki, szkatułki czy przeróżne ozdoby według własnego uznania.

   Głównym celem spotkań było budowanie pozytywnych relacji oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego. Dla wielu osób uczestnictwo w warsztatach stało się  wstępem do prawdziwej pasji.  

Zaproszenie na warsztaty

Opublikowano w: Aktualności

 

   Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ w związku z realizacją wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego wniosku o tytule ,,Poznajmy Siebie’’, akronim PS serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców z terenu  LGD do wzięcia udziału w warsztatach z wikliny papierowej. :


Termin warsztatów:.  08/09/2014  - 12/09/2014)   w godzinach 10:00-15:00


Miejsce: Sala Konferencyjna przy Urzędzie Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1a, 18-400 Łomża

Aby wziąć udział w zajęciach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać w wersji papierowej lub elektronicznej do dnia 05.09. 2014r. do godz. 12.00 na adres wskazany  w formularzu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

O udziale w zajęciach zadecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.

Więcej informacji pod numerem  tel. 86/47-35-335 lub w siedzibie Biura: ul. Szosa Zambrowska 1/27,Łomża 18-400

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY

VI Targi AgroEko Turystyczne

Opublikowano w: Aktualności

    W dniu 20.07.2014r. pracownicy biura Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ uczestniczyli w Targach AgroEko Turystycznych w Augustowie.

   Wyjazd jest efektem realizacji projektu współpracy  ramach działania 421 ,,Wdrażanie projektu współpracy’’ Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014  pt.,, Poznajmy Siebie’’ o akronimie PS  w partnerstwie  z Lokalną Grupą Działania  Szlak Tatarski.              

    Celem realizacji projektu jaki i wyjazdu jest efektywna promocja projektu  oraz szerzenie działań informacyjnych o LDG.

 

Festyn w Starych Kupiskach

Opublikowano w: Aktualności

W dniu 03.08.2014r. podczas festynu w Starych Kupiskach, pracownicy biura Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ zorganizowali stoisko informacyjno - wystawowe, na którym były prowadzone działania informacyjne odnośnie wdrażania  LSR. Dla odwiedzających stoisko rozdawano ulotki, foldery, przewodniki oraz małe upominki.

     Taki sposób promocji  Lokalnej Grupy Działania jest bardzo skuteczny ponieważ pozwolił  dotrzeć do jak największej ilości odbiorców. Wesołe miasteczko, ogródek gastronomiczny, występy zespołów muzycznych oraz konkursy - to atrakcje jakie zaplanowali organizatorzy festynu dla uczestników.

    W dniu 28 lipca 2014 roku Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ podpisał w Urzędzie Marszałkowskim wraz z Lokalną Grupą Działania Szlak Tatarski umowę przyznania pomocy na realizację projektu współpracy w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „Poznajmy Siebie” o akronimie PS.

 

 

Celami projektu są:
-Rozwój potencjału turystycznego obszarów lokalnych grup działania

-Promocja obszarów lokalnych grup działania

-Aktywizacja środowisk zaangażowanych w rozwój turystyki i obszarów lokalnych grup działania

Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:

realizację działań promocyjnych i informacyjnych oraz działań aktywizujących środowisko osób zaangażowanych w rozwój turystyki i obszarów lokalnych grup działania. W ramach działań promocyjnych Partnerzy projektu planują wydanie i dystrybucję materiałów promocyjnych oraz udział w targach. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski korzystając z doświadczenia Stowarzyszenia „Sąsiedzi w opracowaniu materiałów promocyjnych planuje wydanie mapy turystycznej, albumu promocyjnego oraz katalogu gospodarstw agroturystycznych. Innowacyjnym działaniem jakie realizuje LGD Szlak Tatarski będzie stworzenie interaktywnej mapy obszaru LGD. Partnerzy wspólnie wykonają tablice informacyjne, gadżety promocyjne oraz zorganizują warsztaty rękodzieła i wyjazd do wioski tematycznej.

Koordynującą projekt jest Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Całkowity budżet projektu wynosi 126 680,82 zł z czego budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski to kwota 79 133,75 zł, natomiast kwota partnera projektu tj. Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ wynosi 47 547,07 zł.

Grupą docelową projektu współpracy są: organizacje pozarządowe w tym LGD, turyści odwiedzający obszar lokalnych grup działania, przedsiębiorcy, lokalni liderzy a także lokalni mieszkańcy.

    Organizacja imprezy o takim charakterze wpisała się już w tradycję tego regionu. 

W ,,Nocy Świętojańskiej’’ uczestniczyli  nie tylko mieszkańcy samej miejscowości Wizna, ale również i sąsiadujących  gmin.

    Podczas imprezy zorganizowano konkursy na: najdłuższy warkocz, najpiękniejszy wianek oraz zawody sportowe. Natomiast Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zorganizowało stoisko informacyjno - wystawowe, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Nasze projekty

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

It Works!!!