LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania

Administrator

Administrator

Administrator

Szanowni Państwo,

 Informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” prowadzi konsultacje społeczne w ramach procesu przygotowania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 dla obszaru gmin: Piątnica, Łomża, Śniadowo, Miastkowo i Wizna. Strategia finansować będzie przedsięwzięcia w ramach Programu Leader (PROW 2014-2020) oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (Działanie 8.6. i 9.1.)

W ramach tejże Strategii będzie możliwość uzyskania wsparcia na działania  interesujących z punktu widzenia osób planujących rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczych.
Środki te będzie można uzyskać za pośrednictwem LGD „Sąsiedzi”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na następujące operacje:

 • zakładanie działalności gospodarczej i rozwĂłj przedsiębiorczości oraz
 • dywersyfikację ĹşrĂłdeł dochodu, w tym tworzenie i rozwĂłj inkubatorĂłw przetwĂłrstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktĂłw rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom.

 Premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:

 • innowacyjne;
 • przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu;
 • generujące nowe miejsca pracy;
 • realizowane przez podmioty zakładające działalność, ktĂłrej podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny - wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju);
 • ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.

W przypadku naborów na realizację operacji z zakresu zakładania działalności gospodarczej, rozwijania przedsiębiorczości oraz dywersyfikacji źródeł dochodu, premiowane będą te operacje, które zakładają utworzenie większej liczby miejsc pracy, aniżeli zakładane minimum.

 Oferowana pomoc została określona maksymalnymi limitami na:

 • operacje do 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorĂłw oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansĂłw publicznych.
 • utworzenie inkubatora przetwĂłrstwa lokalnego to 500 000 PLN kwoty pomocy.
 • operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej to 100 000 PLN kwoty pomocy.

Całkowita wartość operacji realizowanych wynosi co najmniej 50 000 PLN.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji projektów do realizacji w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wypełnienie załączonej ankiety.
Konsultacje z Państwem mają bowiem na celu efektywne zaplanowanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu.

Dziękujemy za poświęcony czas i prosimy o przekazanie wypełnionych dokumentĂłw do Biura LGD bądĹş drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 ŁomĹźa, pok. 417  III piętro -  do dnia 25.10.2015 r.


Zał.2.

 1. Karta pomysłu
 2. Ankieta


W miesiącu sierpniu odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami obszaru LGD. Podczas spotkań opracowywaliśmy analizę SWOT, wstępne założenia do celów strategicznych Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych dla zakresu "ANALIZA SWOT" moĹźna zgłaszać osobiście w Biurze LGD oraz za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. na formularzu uwag w terminie do dnia 25.10.2015 roku.

Zachęcamy Państwa do podzielenia się swoimi uwagami, aby nasza Lokalna Strategia Rozwoju w jak największym stopniu odpowiadała na lokalne potrzeby i problemy.

Załączniki:

1. ANALIZA SWOT

2. Karta uwag do analizy SWOT

Warsztaty kulinarne

Opublikowano w: Aktualności

    W dniu 30 września Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’  przy współpracy z Gminnym  Ośrodkiem Kultury w Śniadowie oraz Stowarzyszeniem ,,BONUM’’ zorganizowała  warsztaty kulinarne. Gwiazdą spotkania były pierogi.

    W spotkaniu uczestniczyły Panie z terenu gminy Śniadowo. Zorganizowane warsztaty mają na celu, chronić od zapomnienia regionalną potrawę. Takie spotkania są doskonalą możliwością do budowania więzi i tworzenie warunków do integracji małych społeczności.

Konkurs plastyczny

Opublikowano w: Aktualności

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

Opublikowano w: Aktualności

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ prezentuje ,,RAPORT PODSUMOWUJĄCY PRZEPROWADZONĄ ANALIZĘ AKTUALNYCH UWARUNKOWAŃ I POTRZEB ROZWOJOWYCH OBSZARU DZIAŁANIA  LGD „SĄSIEDZI” W KONTEKŚCIE PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO OPRACOWANIA  LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  NA LATA 2015-2022’’

   Niniejszy raport jest podsumowaniem analizy aktualnych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych obszaru, na którym działa LGD „Sąsiedzi”.

- RAPORT PODSUMOWUJĄCY

Szanowni Państwo

Opublikowano w: Aktualności

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ opracowuje lokalną strategię rozwoju (LSR), na lata 2014-2020, która będzie realizowana na obszarze 5 gmin wchodzących w skład LGD.

Tworząc lokalną strategię rozwoju LGD  „Sąsiedzi” zapewnia funkcjonowanie biura minimum 2 dni w tygodniu, przez min. 4 godziny. Ponadto na bieżąco aktualizowana będzie strona internetowa Stowarzyszenia www.lgd-sasiedzi.pl gdzie zamieszczane będą informacje o postępach w pracy nad powstawaniem  LSR.

Lokalna strategia rozwoju opracowana zostanie przy aktywnym udziale społeczności lokalnej, dlatego też  za pomocą realizacji  planu włączenia lokalnej społeczności w proces powstawania dokumentu istnieje możliwość zgłaszania uwagi lub propozycji;

osobiście Biurze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomşa

w kaĹźdy wtorek i czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00,

pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną.

   Zapraszamy do zapoznania się z Planem włączenia społeczności, który zakłada udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.

- Załącznik nr 7

Konsultacje Społeczne

Opublikowano w: Aktualności

    W sierpniu br. w gminach przynależących do Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ odbyły się konsultacje społeczne mające celu opracowanie wielfunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 dla LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.

    Pierwsze konsultacje społeczne zorganizowano 11 sierpnia 2015r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża, 12 sierpnia konsultacje społeczne odbyły się w Gminie Miastkowo w Sali Konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury, 13 sierpnia w GOK Piątnica odbyły się konsultacje na terenie gminy Piątnica, natomiast 14 sierpnia w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wizna. 20 sierpnia podczas sesji Rady Gminy Śniadowo odbyły się konsultacje społeczne na terenie gminy Śniadowo. Spotkania prowadzone były przez pracownia biura LGD oraz członka Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ Katarzynę Modzelewską.

   Celem konsultacji społecznych było przybliżenie uczestnikom spotkań idei podejścia LEADER i instrumentu RLKS  w nowym okresie programowania środków unijnych oraz zaprezentowanie celów i działań w ramach których będzie możliwość ubiegania się o fundusze unijne. W dalszej części zaprezentowano wnioski z diagnozy obszaru LGD oraz opracowano założenia do analizy SWOT jak również określono planowane przedsięwzięcia, cele główne i szczegółowe.

   Podczas spotkań uczestnikami byli przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ dziękuje wszystkim odbiorcom spotkań za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnoszące się do LSR.

W związku z wszechobecnym świętowaniem dożynek przez Koła Gospodyń Wiejskich w całym kraju - ogólnopolski portal mojeKGW.pl ogłosił wielki konkurs  na wyjątkowy wieniec dożynkowy – „Zbierzcie kłosy na wieniec!”  Autorzy zwycięskiego wieńca odwiedzą Grób św. Jana Pawła II w Watykanie!

17 sierpnia ruszyło zbieranie zgłoszeń konkursowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, przez ogólnopolski portal mojeKGW.pl. Tym razem to użytkownicy portalu, czyli członkowie KGW, KR i stowarzyszeń z całej Polski będą mogli wybrać ten jedyny, zwycięski wieniec w etapie ogólnopolskim – mówi Paulina Boruń, redaktor mojeKGW.pl. Łącznie organizatorzy przygotowują ponad 100 nagród, które będą czekały na zwycięzców i wyróżnionych.

Życzymy miłej zabawy i zapraszamy do poznania szczegółów na stronie www.mojekgw.pl.

Szanowni Państwo,

      w dniach 18-26.08.2015 r. Biuro Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi'' będzie nieczynne. Niemniej

jednak realizując plan włączenia społeczności lokalnej w proces budowanie LSR dla Lokalnej

Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi'' w wyznaczonych terminach tj.


we wtorki i czwartki w godz. od 9.00 do 13.00 biuro będzie otwarte.

                                                    

                                                                                                                                         Serdecznie zapraszamy

Nasze projekty

Gościmy

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

It Works!!!