LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania

Administrator

Administrator

Administrator

      Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi'' zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w kolejny etap  konsultacji społecznych  z zakresu monitoringu i ewaluacji.
Sugestie i uwagi  można składać w terminie do dnia 15.12.2015r.  na adres:

     LGD "Sąsiedzi" ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 ŁomĹźa lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Pozyskane informacje zostaną wykorzystane do opracowania  LSR.

    Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

 - konsultacje_LSR_-_monitoring_i_ewaluacja

 - formularz_zglaszania_uwag_monitoring_ewaluacja

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi'' zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące   określenia lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Sugestie i uwagi  można składać w terminie do dnia 10.12.2015r.  na adres:

     LGD "Sąsiedzi" ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 Pozyskane informacje zostaną wykorzystane do określenia  kryteriów  wyboru operacji w ramach LSR.

    Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.


 - Kryteria wyboru operacji

Szanowni Mieszkańcy!
Stowarzyszenie LGD "Sąsiedzi" zaprasza mieszkańców pięciu gmin: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Śniadowo i Wizna do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko dla LSR na lata 2016-2022". Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej ww. Gmin na temat zaproponowanych propozycji i rozwiązań zawartych w dokumencie. Poniżej można pobrać projekt Prognozy oddziaływania na środowisko dla LSR na lata 2016-2022.Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko dla LSR na lata 2016-2022  w wersji papierowej dostępny jest także do wglądu w Biurze LGD "Sąsiedzi", ul. Szosa Zambrowska 1/27, Łomża.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać w terminie do dnia 7 grudnia 015 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej (wg załączonego formularza uwag) na adres:

     LGD "Sąsiedzi" ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

lub

    za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

    Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

- Formularz zgłaszania uwag

- Prognoza oddziaływania na środowisko

W ramach konkursu pt. ,"Moja Mała Ojczyzna widziana w barwach wiosny, lata, jesieni i zimy" dokonano wyboru prac. Poniższe dzieła małych artystów  znajdą się w kalendarzu na 2016r.

W związku z trwającymi pracami związanymi z przygotowaniem  Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania  (LGD) „Sąsiedzi”  na nowy okres programowania na lata 2014-2020, serdecznie zapraszamy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, pracowników urzędów pracy, centów pomocy rodzinie, przedstawicieli klubów seniora, klubów młodzieżowych– wszystkich instytucji, które zajmują się problematyką osób bezrobotnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznie, działających na polu aktywizacji zawodowej i społecznej do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które chcemy poświęcić  analizie grup zagrożonych wykluczeniem społecznymi oraz osób pozostających bez zatrudnienia i tym samym zdefiniować grupę defaworyzowaną  z obszaru działania LGD.

Na Państwa sugestie (formularz uwag do pobrania poniżej) czekamy do 25.11.2015 roku do godz. 15.00.

Będziemy wdzięczni za wyrażanie swojej opinii a tym samym pomoc w opracowaniu dokumentu, który ma służyć wszystkim mieszańcom z obszaru LGD „Sąsiedzi”, tj. z obszaru gmin  Łomża, Miastkowo, Piątnica, Śniadowo i Wizna.

W załączniku zdiagnozowana została grupa defaworyzowana, która określona jest na podstawie wyników zapisów analizy SWOT oraz przeprowadzonej diagnozy.

Zgłoszeń naleĹźy dokonywać  osobiście w Biurze LGD, telefonicznie: 86/47-35-335 lub za pomocą maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

- ZDIAGNOZOWANE GRUPY DEFAWORYZOWANE I ICH PROBLEMY

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD na konsultacje społeczne dotyczące wstępnej wersji Planu Komunikacyjnego obejmującego proces wdrażania LSR na lata 2014-2020.  Dokument zawiera głównie: cele i działania  komunikacyjne, rodzaje działań, środki komunikacji, grupy docelowe itp.   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Planem Komunikacji w Biurze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi” w dniach: wtorek,  czwartek w godzinach 09.00 – 13.00.  oraz do wnoszenia uwag lub rekomendowania dodatkowych rozwiązań w terminie do dnia 24 listopada.

Nadesłane opinie zostaną uwzględnione do treści dokumentu.  

Zwracamy się rĂłwnieĹź z prośbą o wskazanie najskuteczniejszych metod komunikacji poprzez wypełnienie i odesłania załączonego formularza na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tradycyjna pocztą.

Metody komunikacji

Podczas spotkania wójtów gmin wchodzących w skład LGD „Sąsiedzi”, do którego doszło 30.10.2015 roku, dyskutowano o możliwości realizacji projektów w ramach programu Leader oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w okresie programowania obejmującym lata 2014-2020. To kolejny etap konsultacji związany z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

W spotkaniu wzięli udział wójtowie wszystkich pięciu gmin obszaru LGD. Zastanawiano się nad ustaleniem priorytetów zadań, jakie należałoby objąć realizacją na obszarze LGD w najbliższych latach z uwzględnieniem potrzeb sektora publicznego. Zgodzono się, że charakter składanych projektów powinien odpowiadać zaleceniom MRiRW odnoszącym się do wymogów proceduralnych, jakie musi spełnić Stowarzyszenie przystępujące do konkursu na wybór LGD do realizacji zadań na lata 2014-2020.

Nasze projekty

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

It Works!!!