LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania

O LGD

Stowarzyszenie "Sąsiedzi" powstało na mocy uchwały założycieli w dniu 21 listopada. W skład grona Założycieli weszło 19 osób fizycznych działających społecznie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dwoje prowadzących działalność gospodarczą na obszarze LGD.

Czytaj więcej

Zapraszamy

Zapraszamy do zapoznania się z Planem włączenia społeczności, który zakłada udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi??.

 

- Załącznik nr 7


Dołącz do nas

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ?Sąsiedzi?

Czytaj więcej

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ wybrana do realizacji.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Napisał 

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w terminie od 2 listopada do 30 grudnia 2015 roku

 

Lokalna Strategia Rozwoju złożona przez Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi ramach   konkursu uzyskała 194 pkt.

Wysokość środków finansowych  na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wynosi:

1/ z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 – 4 750 000,00 zł

2/ z Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego – 8 038 366,00 zł w tym:

a/  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 3.677.652,00 zł

b/ Europejski Fundusz Społeczny - 4.360.714,00 zł

Na dzień  17 maja 2016 roku zaplanowane jest podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym we współpracę przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023.  Liczymy na ciekawe projekty, które przyczynią się do skutecznego wykorzystywania środków przez podmioty z obszaru LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.

Czytany 616 razy

Nasze projekty

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

It Works!!!