Łomżyńskie Forum Samorządowe

Obszar stowarzyszenia zamieszkuje ok. 300 tyś. osób - około 1/4 ludności woj. podlaskiego (dane GUS).

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

- Krzewienia kultury i tradycji narodu Polskiego
- Rozwoju rynku pracy i przedsiębiorczości
- Aktywizacji i integracji mieszkańców
- Podnoszenia jakość życia

DZIAŁANIA

- Reprezentowanie interesów samorządów.
- Inicjowanie, promowanie, wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, aktywność społeczną i integrację.

arrow
arrow

 

Opracowanie, aktualizacja i prowadzenie strony internetowej projektu, pn. „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w Wojewódzkie Podlaskim i wiarygodny partner w biznesie” wspieranego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Konkursu na realizację zadania publicznego "Dyplomacja publiczna 2017".

 

    - zapytanie o cenę
   - Załącznik nr 1 i 2