Łomżyńskie Forum Samorządowe

Obszar stowarzyszenia zamieszkuje ok. 300 tyś. osób - około 1/4 ludności woj. podlaskiego (dane GUS).

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

- Krzewienia kultury i tradycji narodu Polskiego
- Rozwoju rynku pracy i przedsiębiorczości
- Aktywizacji i integracji mieszkańców
- Podnoszenia jakość życia

DZIAŁANIA

- Reprezentowanie interesów samorządów.
- Inicjowanie, promowanie, wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, aktywność społeczną i integrację.

arrow
arrow

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

ogłasza wyniki naboru na stanowisko:

OSOBA DO OBSŁUGI PRAWNEJ STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

Wynik naboru

 OSOBA DO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

Wynik naboru