About The JD ChicagoŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

Obszar stowarzyszenia zamieszkuje ok. 300 tyś. osób - około 1/4 ludności woj. podlaskiego (dane GUS).

Region wysokomazowiecki -  Miasto, Gmina, Powiat Wysokie Mazowieckie, Gmina Czyżew, Gmina Sokoły

Region kolneński - Miasto Kolno, Gmina Kolno, Gmina Turośl

Region grajewski - Miasto Grajewo, Miasto Szczuczyn

Region łomżyński - Miasto, Gmina, Powiat Łomża, Miasto Jedwabne, Gmina Śniadowo, Gmina Zbójna, Gmina Przytuły

Więcej

Stowarzyszenie może realizować projekty z obszaru

przedsiębiorczości (tworzenie punków wsparcia inwestorów w każdej gminie, punkty dotacyjne dla nowych firm, wsparcie specjalistów od dotacji dla istniejących firm).

zdrowia (Programy profilaktyczne zdrowia. Baza dla osób starszych – w części gmin, dom dla osób starszych, w innych punkty diagnostyki chorób, w jeszcze innych specjalistyczne poradnie, tak żeby cały subregion był w stanie spełnić potrzeby mieszkańców. Jedna gmina nie będzie miała wszystkiego i nie będzie tego w stanie utrzymać. Rozlokowanie placówek po całym subregionie będzie korzystniejsze dla gmin i mieszkańców).

infrastruktury (budowa przyłączy do drogi 61 i Via Baltica. Punkty informacji przemysłowej i turystycznej w sieci subregionu. Rail Baltica – kolej, dworce, obsługa ruchu. Turystyczne rozwiązania dla subregionu – połączenie ścieżek rowerowych w kilku gminach, budowa atrakcji turystycznych i kulturalnych połączonych w kilka gmin).