Łomżyńskie Forum Samorządowe

Obszar stowarzyszenia zamieszkuje ok. 300 tyś. osób - około 1/4 ludności woj. podlaskiego (dane GUS).

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

- Krzewienia kultury i tradycji narodu Polskiego
- Rozwoju rynku pracy i przedsiębiorczości
- Aktywizacji i integracji mieszkańców
- Podnoszenia jakość życia

DZIAŁANIA

- Reprezentowanie interesów samorządów.
- Inicjowanie, promowanie, wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, aktywność społeczną i integrację.

arrow
arrow

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

ogłasza nabór na stanowisko

W-ce Dyrektora Biura Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe

 

I. Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:

 

  1. Niezbędne (obligatoryjne):

 

· wykształcenie wyższe magisterskie,

· co najmniej 4 lat stażu pracy,

· bardzo dobra znajomość Programów Operacyjnych i zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć,

· znajomość regulacji prawnych związanych z pracą na danym stanowisku,

· umiejętność obsługi komputera: Word, Excel, Internet,

· obywatelstwo polskie

· pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

· nieposzlakowana opinia,

· cechy osobowościowe: bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność kierowania zespołem pracowników, wysoka kultura osobista.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

ogłasza nabór na stanowisko

Dyrektora Biura Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe

 

I. Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:

 

  1. Niezbędne (obligatoryjne):

· wykształcenie wyższe magisterskie,

· co najmniej 5 lat stażu pracy,

· bardzo dobra znajomość Programów Operacyjnych i zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć,

· znajomość regulacji prawnych związanych z pracą na danym stanowisku,

· umiejętność obsługi komputera: Word, Excel, Internet,

· obywatelstwo polskie

· pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

· nieposzlakowana opinia,

· cechy osobowościowe: bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność kierowania zespołem pracowników, wysoka kultura osobista.